domėtis

domėtis
English Translation
To be interested
Spanish Translation
Interesarse
Variations
domėtis, domisi, domėjosi
Vocabulary Tags