džiaugtis

džiaugtis
English Translation
To be happy
Spanish Translation
Alegrarse
Variations
džiaugtis, džiaugiasi, džiaugėsi
Vocabulary Tags