klausytis

klausytis
English Translation
To listen
Spanish Translation
Escuchar
Variations
klausytis, klausosi, klausėsi
Vocabulary Tags