Matemàtiques interactives

{{Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales}}

[http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html->http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html]
{{
Applets punt mat}}

[http://appletspuntmat.blogspot.com.es/->http://appletspuntmat.blogspot.com.es/]

{{Matemáticas simpáticas (JCyL)}}

[http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1238220270727&idContent=20742&locale=es_ES&textOnly=false->http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1238220270727&idContent=20742&locale=es_ES&textOnly=false]

{{Matific}}

[www.matific.com/es->www.matific.com/es]

Sobre programar i avaluar

{{Avaluació amb rúbriques:}}
[
http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/claves-y-herramientas-para-utilizar-las-rubricas-en-clase->http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/claves-y-herramientas-para-utilizar-las-rubricas-en-clase]

{{Aprenentatge basat en projectes}}

Reflexions:
[http://cmorsoc.blogspot.com.es/2014/11/reflexionando-sobre-abp-pie-de-hoguera.html->http://cmorsoc.blogspot.com.es/2014/11/reflexionando-sobre-abp-pie-de-hoguera.html]

Documentals interessants per veure a classe

{{Compra, llença, compra
}}
L’obsolescència programada

[https://www.youtube.com/watch?v=tylsU1UlUS4->https://www.youtube.com/watch?v=tylsU1UlUS4]

{{La tragèdia electrònica}} (vist a TV3):

{Cada any, els països desenvolupats produeixen fins a 50 milions de tones de residus electrònics. El 75% d’aquests residus desapareix dels circuits oficials de reciclatge i bona part acaben il·legalment en abocadors del Tercer Món.
}

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/la-tragedia-electronica/video/5496345/